Nieuwe vzw strijdt tegen intimidatie van journalisten

De vzw XPress gaat steun verlenen aan (beroeps)journalisten, maar ook aan hun bronnen en klokkenluiders, die het doelwit zijn van grove en/of systematische, duidelijke pogingen tot intimidatie. Zowel de jaarverslagen van de beroepsverenigingen als de statistieken van de Raad van Europa geven aan dat journalisten het werken de laatste jaren steeds vaker op verregaande wijze bemoeilijkt wordt.
Opvallend genoeg worden de meeste klachten ingediend door de verschillende overheden in dit land. En veel vaker dan vroeger verklaart de CDJ de klachten ongegrond.
Dat geeft aan dat het om pure pesterijen en zelfs intimidatie gaat.

Lees meer: https://www.apache.be/2019/02/06/xpress-steunt-onderzoeksjournalisten/